Platsmarknadsföring  & place branding

Platsens varumärke är en av de mest avgörande nycklarna till attraktionskraft och utveckling. Här samlas den lyskraft som behövs både för besöksnäring, attraktion av inflyttare och boende samt det egna näringslivet och för investerarintresset. Och platsens varumärke väcker känslor och reaktioner vare sig det handlar om en stadsdel, storstad, en hel region eller en mindre landsbygdskommun. Antingen med tydliga, positiva varumärkesassociationer eller med oklara och i värsta fall negativa värdebilder.

Genom att fokusera på färre varumärken och bygga både tydlighet och trovärdighet med uthållig kommunikation, grundad i platsens förmåga att leverera upplevelser och mervärden, dvs erbjudandet, skapas långsiktig framgång.

Hos oss på TheLoop möter du en erfaren partner som är van att jobba med helheten i en väl beprövad process där ditt platsvarumärke byggs inifrån, från platsens egna resurser, och sen positioneras för attraktion och trovärdighet på framtidens marknad. Vi bidrar i analys och framtagande av varumärkeslöftet, positioneringen men även i att formulera de strategiska budskapen som driver platsmarknadsföringen. Med vår kombination av ekologer och kommunikationsstrateger säkrar vi även platsvarumärkets och kommunikationens hållbarhetsdimension – ett värde som spelar en alltmer avgörande roll för inflyttare, unga talanger, medvetna turister och andra intressenter.

Välkommen!

Vill du veta mer?

Fyll i ditt telefonnummer eller skicka oss ett mail så ringer vi upp dig inom 24 timmar under kontorstid, mån-fre.