Översiktsplanering, regional- & LIS-planering

Med besöksnäringen som vår nya basindustri och en av de möjliga tillväxtbranscherna för många kommuner ökar behovet av att säkra näringens röst även i översiktsplaneringen och i regionala planer.

Här erbjuder TheLoop nya metoder och verktyg, inklusive GIS-analys, där kommunens / regionens fundamentala resurser, t ex natur- och kulturlandskapsvärden vägs ihop med tillgänglighet, infrastruktur och besöks- och servicenäringarnas utbud till en samlad värdering av vilka områden som har potential ur ett utvecklingsperspektiv. Våra verktyg för platsresursanalys, skräddarsydda för besöks- och servicenäringarna, erbjuder tydliga sektorsunderlag för ÖP, TÖP eller FÖP. Metodiken stödjer även LIS-planering – och då med högre fokus mot att, utöver bostäder, möjliggöra hållbara, kommersiella etableringar i strandnära lägen.
Med denna platsresursanalys, presenterad i GIS-kartor, identifierar vi även kommunens / regionens mer unika landskapsvärden, vilka kan bidra till grunden såväl för nya reseanledningar som för en trovärdig profilering av destinationens eller kommunens platsvarumärke.

TheLoop erbjuder här samtliga steg från inventering och GIS-analys till kompletta sektorsunderlag för besöks- och servicenäringen i lokal, kommunal och regional planering.

Välkommen!

Vill du veta mer?

Fyll i ditt telefonnummer eller skicka oss ett mail så ringer vi upp dig inom 24 timmar under kontorstid, mån-fre.