Hållbar destinationsutveckling

En av de stora utmaningarna för platsutveckling och destinationsutveckling såväl för regioner som kommuner är att skapa hållbar tillväxt – miljömässigt, ekonomiskt och socialt.

Men hur förenar man tillväxt med hållbar utveckling – hur formar vi rätt erbjudande och förutsättningar för företagare, inflyttare, boende och unga talanger? Och en konkurrenskraftig attraktionskraft som destination?

Hos oss på TheLoop möter du ekologer och marknadsstrateger i unik samverkan – hängivna platsutvecklare som verkligen brinner för att planera för tillväxt med målet om hållbarhet som självklar riktning.
Och precis som när vi jobbar med större bolag där organisationens medarbetare är en avgörande resurs, så är vår grund för hållbar destinationsutveckling att med en stark process knyta platsens alla aktörer till utvecklingsprocessen, en gemensam målbild, för att därigenom bilda en samlad kraft för hållbar, offensiv utveckling. Tillsammans med våra kunder medverkar vi i idégivning, konceptutveckling och i arbetet med utvecklingsplaner och strategier – alltid med hållbarhet och god förankring som grund.

Välkommen!

Vill du veta mer?

Fyll i ditt telefonnummer eller skicka oss ett mail så ringer vi upp dig inom 24 timmar under kontorstid, mån-fre.