Grön stadsutveckling, grönstrukturplaner

Med ständig urban expansion ökar konkurrensen om marken och de stadsnära grönområdena. Samtidigt som det aldrig tidigare varit viktigare än idag att vi alla kommer ut i naturen för motion, friluftsliv och rekreation.

Och med de upplevelser som dagens människor efterfrågar ser vi på TheLoop behovet av grönstrukturplaner som säkrar såväl ekologiskt känsliga miljöer och spridningskorridorer, som hög upplevelsefunktion för friluftsliv men även för de kommersiella upplevelser som dagens besökare allt oftare söker. Måltider, stadsnära ekoturism, möjligheten att hyra och nyttja lokala entreprenörers tjänster är idag en vital del av de gröna strukturernas potentiella attraktionskraft. Gränsen mellan klassiskt friluftsliv och kommersiell närnaturturism har suddats ut och här öppnas nya möjligheter för spännande arenor, koncept och hållbar attraktionskraft i stadens gröna stråk
Och i denna nya integrering av biologisk mångfald, grön infrastruktur och optimalt utbud av naturupplevelser och kommersiella, lokala andra arenor ligger enligt vår spaning mycket av konkurrenskraften för framtidens attraktiva städer.

På TheLoop utvecklar vi de nya grönstrukturplanerna baserat på mångårig erfarenhet av svensk och internationell ekoturism, besöksnäringen i stort och erfarenheten av vilka upplevelser som efterfrågas. Vi bidrar med nya koncept, planeringsunderlag i GIS eller komplett grönstrukturplan inklusive medborgardialoger och lokal förankring.

Välkommen!

Vill du veta mer?

Fyll i ditt telefonnummer eller skicka oss ett mail så ringer vi upp dig inom 24 timmar under kontorstid, mån-fre.