Hållbarhetskommunikation

saker har blivit mer avgörande för framtidens organisationer än att på allvar vara synliga och trovärdiga i insatser för en hållbarare utveckling. Socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

CSR och ESG, (environmental, social responsibility & governance) är olika uttryck för hållbarhetsfokus – men bortom alla buzzwords ser vi det som vår roll att med en unik kombination av ekologer och erfarna kommunikatörer hjälpa våra kunder att levandegöra sitt hållbarhetsarbete, att med tydlig hållbarhetskommunikation inspirera men också positionera det egna varumärket och skapa maximal affärsnytta. Vi bistår med gröna glasögon från intressentanalysen, den egna organisationens identitet till att säkra hållbarhetsperspektivet i såväl strategier som i konkret kommunikation.

Inom mötesbaserad kommunikation, t ex kunskapsdagar, kan vi erbjuda ett stort nätverk bland ledande profiler inom forskning, näringsliv och offentlig / politisk sektor vars medverkan i er kommunikation kan vara avgörande för attraktion, trovärdighet och relevans.

Välkommen!

Vill du veta mer?

Fyll i ditt telefonnummer eller skicka oss ett mail så ringer vi upp dig inom 24 timmar under kontorstid, mån-fre.