Bolagstämmor, årsmöten & kapitalmarknadsdagar

Bolagstämmor, årsmöten och kapitalmarknadsdagar är den typ av återkommande händelser som bara måste fungera. Perfekt.

Professionell funktion, stil och sekretess är ofta viktiga ledord. Sen kan man allt efter kultur och behov bygga ut lösningar och aktiviteter i anslutning till de formella momenten för att än mer tjäna andra syften som PR, att attrahera och bygga fler och starkare relationer till delägare, medlemmar eller presumtiva medlemmar, analytiker, affärsmedia m fl.

Med lite smart uppgradering kan den årliga formaliteten börja leverera betydande kommunikativa och varumärkesmässiga mervärden.

Välkommen!

Vill du veta mer?

Fyll i ditt telefonnummer eller skicka oss ett mail så ringer vi upp dig inom 24 timmar under kontorstid, mån-fre.