Communication & Meetings

Med över tio års erfarenhet av upplevelsebaserad kommunikation brinner vi fortfarande för kraften i mötet mellan människor. Och mötet mellan människor och varumärket – verklig brand experience.

I grunden handlar vårt uppdrag om att identifiera styrkor i våra kunders varumärke, skapa tydligare positionering och att nära våra kunder agera rådgivare, bidra i analys och med att forma de starka, relevanta budskapen.

Och med vår unika kombination av ekologer och marknadskommunikatörer är hållbarhet och trovärdiga hållbarhetsperspektiv i kommunikationen en del av blodomloppet. Sen erbjuder vi på TheLoop ett brett utbud av tjänster inom event och annan mötesbaserad kommunikation hand i hand med digital interaktion, PR och givetvis med smart integrering av era egna interna kanaler.

Välkommen!

Vill du veta mer?

Fyll i ditt telefonnummer eller skicka oss ett mail så ringer vi upp dig inom 24 timmar under kontorstid, måndag-fredag.