Tjänster som leder till framgång

Värdet av att jobba både med större bolag inom Communication – och destinationer inom Hållbar platsutveckling.

Vi tror på korsbefruktning

Det låter säkert rätt ekologiskt, vilket kanske är naturligt – vi är ju en byrå med både marknadskommunikatörer och ekologer. Och vi syfta då på att vi aktivt delar våra mångåriga erfarenheter av möteskommunikation för större, svenska bolag – med erfarenheterna från hållbar platsutveckling av städer, kommuner och regioner. Två områden som verkligen visat sig korsbefrukta positivt, lite av att ett plus ett faktiskt blir tre….

Till dig som arbetar för en destination tillför vi all den erfarenhet som mötesbaserade processer för stora, krävande bolag givit – och säkrar därmed de viktiga processer som för en plats alltid handlar om att samla alla intressenter kring en och samma målbild, ett varumärke eller en förändringsprocess där alla behöver kliva på tåget. Näringslivets krav inom möteskommunikation kommer väl till pass för utmaningarna inom besöksnäringen.

Och på motsvarande sätt korsbefruktar våra insatser inom platsutveckling – med ständiga krav och ambitioner om verklig hållbarhet – vår förmåga att forma stark hållbarhetskommunikation för dig som jobbar för ett bolag. Hållbar platsutveckling inom alla dimensioner; socialt, ekonomiskt och miljömässigt ger energi och insikter även om hur starka bolag även kan bli tydligare och trovärdigare i sitt hållbarhetsarbete, i att kunna stärka sin roll som en god ”medborgare” i lokalsamhället, regionen eller nationellt..

För att även avrunda en smula ekologiskt kan man prata om en symbios, en positiv samverkan där platsen behöver sina hållbara bolag, men även om hur bolagen är beroende av en hållbar omgivning där man är väl förankrad.

Communication & meetings

Med över tio års erfarenhet av upplevelsebaserad kommunikation brinner vi fortfarande för kraften i mötet mellan människor. Och mötet mellan människor och varumärket – verklig brand experience.
Tjänster

Hållbar platsutveckling.

Allt vi gör för våra kunder utgår från långsiktig hållbarhet. Det finns i vårt blodomlopp eftersom vårt team består av en unik kombination av ekologer, marknadsstrateger och platsutvecklare.
Tjänster