strategi för Kiruna

theLoop är har fått det spännande uppdraget att  medverka till masterplanen  för destination Kiruna in Swedish Lapland. Som viktigt slutdokument för projekt HDU, Hållbar Destinationsutveckling, med finansiering från Tillväxtverket, är fokusen mot hållbar tillväxt tydlig. Nationell nivå, intressant och angeläget!

Mer info om vår metod för strategiarbete? (Hör gärna av dig)

Skicka kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *