Stockholm Visitors Board / Stockholmsdagen

Stockholm Visitors Board / Stockholmsdagen

Stockholm Visitors Board / Stockholmsdagen Att driva utvecklingen av en destination handlar även om att driva kommunikation och relationer i den regionala näringen. TheLoop fick uppdraget att forma en komplett lösning och genomförande av besöksnäringens stora dag,...
Rewilding Europe  /  Greater Laponia

Rewilding Europe / Greater Laponia

Rewilding Europe / Greater Laponia Med den internationella uppdragsgivaren Rewilding Europe fick TheLoop uppdraget att utarbeta en utvecklingsplan för entreprenörskap, upplevelsevärden inom natur och kultur samt en lokalt förankrad vision. För detta, Europas största...

Strandskyddsdelegationen / dialogmöten

Strandskyddsdelegationen / dialogmöten Regeringens Strandskyddsdelegation arbetar med uppdrag att möjliggöra ett bättre och hållbart nyttjande av reglerna för LIS. Med vår mångåriga bakgrund inom besöksnäringsutveckling fick TheLoop uppdraget att medverka till...