HP / Pole Position Day

HP / Pole Position Day

HP / Pole Position Day TheLoop fick förtroendet att forma och genomföra HP´s stora, nordiska kunskapsevent Pole Position Day. Över tre hundra deltagare fyllde Cirkus på Kgl Djurgården och lyssnade till pärlband av talare och debattörer med fokus mot hållbar utveckling...
Swedbank / seminarium +25

Swedbank / seminarium +25

Swedbank / seminarium +25 Med målet att samla ett betydande antal medarbetare från flera funktioner för interna möten under tillväxttemat ”+25” formade och genomförde TheLoop komplett lösning med medverkan av koncernledning och andra centralt berörda. Viktiga budskap...
Tele2 / Rysslandslansering

Tele2 / Rysslandslansering

Tele2 / Rysslandslansering Med målet att samla och implementera en internationell satsning fick TheLoop uppdraget att samla Tele2, samtliga medarbetare, över 1200 personer, för en integrerad lösning med stort internt lanseringsseminarium och efterföljande kick-off med...
Fortum / PR-events

Fortum / PR-events

Fortum / PR-events Vi fick uppdraget att genomföra en PR-riktad invigning av en av Fortum Stockholms nya anläggningar – tydlig fokus på hållbarhetsinnehållet. Ett projekt som föll mycket väl ut med ett smidigt och lyckat genomförande och mediagenomslag i både TV och...
KRAV

KRAV

KRAV TheLoop fick uppdraget att forma och genomföra KRAV´s marknadsseminarium 2015 – ett spännande uppdrag där vi involverade medverkande talare i allt från riksdagsnivå till de innovativaste entreprenörerna inom KRAV-märkt mat och måltid. En satsning på...