Swedbank / seminarium +25

Med målet att samla ett betydande antal medarbetare från flera funktioner för interna möten under tillväxttemat ”+25” formade och genomförde TheLoop komplett lösning med medverkan av koncernledning och andra centralt berörda. Viktiga budskap och sen lyckad föreställning!

Välj ett annat projekt