Strandskyddsdelegationen / dialogmöten

Regeringens Strandskyddsdelegation arbetar med uppdrag att möjliggöra ett bättre och hållbart nyttjande av reglerna för LIS. Med vår mångåriga bakgrund inom besöksnäringsutveckling fick TheLoop uppdraget att medverka till innehåll och genomförande av såväl webb-TV och fysiska möten med målgruppen kommunledningar och regionala aktörer.

Välj ett annat projekt