Stockholm Visitors Board / 1 Hour Nature Based Tourism in Sthlm

TheLoop fick utvecklingsuppdraget att med innovativa förtecken inventera, värdera och presentera det entreprenörskap inom skärgårdsbaserad turism som var kvalificerat att leverera förstklassiga upplevelser för de stora internationella målgrupper som inte minst sommartid kommer till Stockholm. Det strategiska målet var att öka upplevelsen av Stockholm som en grön destination och stärka differentieringen i hållbar riktning.

Välj ett annat projekt