Rewilding Europe / Greater Laponia

Med den internationella uppdragsgivaren Rewilding Europe fick TheLoop uppdraget att utarbeta en utvecklingsplan för entreprenörskap, upplevelsevärden inom natur och kultur samt en lokalt förankrad vision. För detta, Europas största obrutna natur – och kulturområde, utarbetas även en varumärkesplattform.

Välj ett annat projekt