Regionförbundet Östsam / Besöksnäringstrender – entreprenörsföreläsning

I anslutning till aktiviteter i arbetet mot en regional cykelled engagerades TheLoop för att genomföra en inspirationsföreläsning om internationella trender och efterfrågemönster inom naturbaserad turism, ekoturism och inte minst området trekking.

Välj ett annat projekt