Metropolitan Rehab / Framtidens hälsa

I samband med sin nya etablering i Sundbyberg önskade omsorgskoncernen Alminia och dess dotterbolag Metropolitan Rehab lyfta hållabarhetsperspektiven inom svensk rehabilitering och omsorg och uppdraget gick till oss på TheLoop. Med representation från såväl centrala myndigheter som från ledare från bolag som Scania, Skanska m fl formade vi en aktivitet som attraherade och verkligen uppskattades av målgruppen på plats.

Välj ett annat projekt