LEADER Söderslätt, Tullstorpsån Ek Fören. / Strategi & utvecklingsplan för besöksnäringen

Att får utveckla en kombinerad strategi och utvecklingsplan för vårt lands kanske mest ”äkta Skåne” känns som en riktigt inspirerande arbetsuppgift. Från landskapets resurser och entreprenörskap till destinationsutvecklingsbehov, positionering och varumärke.

Välj ett annat projekt