Länsstyrelsen i Norrbotten / Platsvarumärket som värdeskapare – strategisk workshop

TheLoop fick uppdraget att genomföra en strategisk workshop om place branding baserat på uppdragsgivarens arbete med Världsarvet Laponia, och den pågående varumärkesprocessen. Allt från regionala beslutsfattare till lokala näringslivsrepresentanter arbetade tillsammans i kreativa moment.

Välj ett annat projekt