Länsstyrelsen i Gävleborg / Naturturism, mångfald & integration – inspirationsföreläsning

Hur kopplar natur- och kulturturism till målen med integration och vägen ut i vår svenska natur för våra nya medborgare från främmande kulturer? Med en skräddarsydd och interaktiv föreläsning byggdes inspiration och nya insikter om hur vi öppnar vår natur för fler.

Välj ett annat projekt