KRAV

TheLoop fick uppdraget att forma och genomföra KRAV´s marknadsseminarium 2015 – ett spännande uppdrag där vi involverade medverkande talare i allt från riksdagsnivå till de innovativaste entreprenörerna inom KRAV-märkt mat och måltid. En satsning på hållbarhetsinriktad kommunikation som slog mycket väl ut i målgruppen med deltagarantal live och via livesändning som vida överträffade satta mål.

Välj ett annat projekt