HP / Pole Position Day

TheLoop fick förtroendet att forma och genomföra HP´s stora, nordiska kunskapsevent Pole Position Day. Över tre hundra deltagare fyllde Cirkus på Kgl Djurgården och lyssnade till pärlband av talare och debattörer med fokus mot hållbar utveckling och innovation för internationella bolag, städer och organisationer. Med internationella talare, minister på plats och några av de största extradörerna från näringslivet.

Välj ett annat projekt