Härjedalens kommun / Produktinnovation – entreprenörsworkshop

På uppdrag av Härjedalens kommun skräddarsydde och genomförde TheLoop en workshop med besöksnäringsentreprenörer och destinationsrepresentanter, med fokus mot ny syn på landskapet som resurs för innovation och vägen mot exportstarka upplevelseerbjudanden.

Välj ett annat projekt