Fortum / PR-events

Vi fick uppdraget att genomföra en PR-riktad invigning av en av Fortum Stockholms nya anläggningar – tydlig fokus på hållbarhetsinnehållet. Ett projekt som föll mycket väl ut med ett smidigt och lyckat genomförande och mediagenomslag i både TV och press.

Välj ett annat projekt