Conductive AB / Platsvarumärket som värdeskapare – strategisk workshop

På uppdrag av den Stockholmsbaserade seminarieanordnaren genomförde TheLoop en strategisk workshop inom place branding och brand management. Målgrupp näringslivschefer, turistchefer och andra beslutsfattare från besöksnäringen.
Stark respons med högt uppmätt feedback från deltagarna.

Välj ett annat projekt