Bergs kommun / Produktinnovation – entreprenörsworkshop

TheLoop fick uppdraget att genomföra en interaktiv workshop för entreprenörer och andra lokala aktörer i syfte att inspirera och vägleda mot produktinnovation i linje med platsens varumärkeslöfte och inneboende styrkor.

Välj ett annat projekt