Ovanåker väljer theLoop

theLoop har fått uppdraget att bistå Ovanåkers kommun med utarbetandet av en besöksnäringsstrategi. Viktiga delar av målbilden är bl a att skapa tydliga kopplingar och synergier mot näringslivet i stort – industri, handel mm – och att formulera prioriteringar som skapa långsiktig, hållbar tillväxt inom besöksnäringen. Ett viktigt delmål är att kraftsamla mot åtgärder för att i högre grad nå exportmarknader.

 

Arbetet utgår från en bred intressentdialog med allt från politiker till besöksnäringens aktörer och föreningsliv.

”Vi siktar på en verklig och långsiktigt positiv, mätbar förändring av Ovanåkers besöksnäring och ser att en tydlig strategi är ett av de viktiga verktygen för att nå uppsatta mål”, säger Gunnar Skoglund, näringslivschef i Ovanåkers kommun.

För (mer information) 

Skicka kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *