Om Oss

”Strateger och ekologer i samma team…”

Vi är helt övertygade om att verklig och sund tillväxt kräver verklig, trovärdig hållbarhet. Därför har vi valt att förena våra kreativa kommunikatörer och mötesstrateger med erfarna ekologer – i samma team. Det betyder att vi med självklar lust hjälper er och andra bolag med effektivare hållbarhetskommunikation, CR och strategier för en trovärdig positionering. Och vår CR-fokus gäller sen alla våra tjänster inom kvalificerade event och smart möteskommunikation.

Vi hjälper er därmed inte bara med att kommunicera framgångsrikt utan även att ligga steget före, ta hållbarhetsposition och samtidigt vinna välförtjänta affärsfördelar. Det handlar om relevanta åtaganden, trovärdighet och att bygga grön attraktionskraft.

Och i vårt arbete med platsutveckling för städer, kommuner och regioner är ekologin idag närmast ett livsvillkor. Med internationella certifieringar för hållbara destinationer, eco-urban developement och en växande besöksnäring ökar behovet av ekologiskt grundade planeringsunderlag, t ex i översiktsplanering. Det gröna resurskapitalet behöver identifieras för bilda grund för attraktionskraft, kommersiella upplevelser, profilering och till och med place branding. Här samverkar våra ekologer med marknadskommunikatörer i värdekedjan från landskapet som resurs till platsens möjliga utbud och framtida varumärke.

Välkommen till TheLoop.

Våra Talanger

Våra medarbetare, konsulter och vårt nätverk av engagerade talanger inom kommunikation och platsutveckling är vår viktigaste resurs. Med rätt team och specialister är det vårt mål alltid att med kundnära lösningar hjälpa dig skapa effekt utöver det vanliga. Resultat som märks. Vi jobbar därför mer än gärna mot mätbara och tydliga, offensiva målbilder.

PS. Vi sitter i Stockholm, är verksamma över hela landet och arbetar med såväl internationella bolag, organisationer och destinationer – alla med förväntan på innovativ kommunikation, och projektresultat utöver det vanliga. Välkommen!

Ulf
Strategier
Branding
Hållbar utveckling
Anna
Place branding
Projektledning
Marknads- kommunikation
Mia
Grafisk design
Marknads- kommunikation
Affärsutveckling
Hållbar turism
Mårten
Place branding
Medborgar- dialoger
Marknads- kommunikation
Michelle
Produktions- ledning
Support
TM
Marianne
Projektledning
Sociala medier
Event- kommunikation
Cathrin
Marknads- strategier
Marknads- kommunikation
Projektledning
Jesper
Fysisk planering
GIS-analys
Hållbar utveckling

Ring upp mig, tack

Fyll i ditt telefonnummer så ringer vi upp dig inom 24 timmar under kontorstid, måndag-fredag.

Marknadens ekologi

För oss är hållbarhet att inspirera och hjälpa våra kunder till maximal framgång och tillväxt, inte trots hållbarhetsåtaganden – utan tack vare. Marknaden visar att ”bäst i klassen” vinner både marknadens och medias gunst, och där vill vi hjälpa dig som kund att sträcka er längre, kommunicera effektivare och vinna affärsnytta på den allt grönare spelplanen. Vi kallar det marknadens ekologi – där CR är regelboken och kunden är domare.

Innovation

Tillsammans med våra kunder bygger vi starka varumärken, driver innovativa projekt och formar kreativ, relationsbyggande kommunikation. Vi hjälper dig att skapa attraktion och fler starkare relationer till era kunder, presumtiva kunder, den egna organisationen, media och alla aktörer i era strategiska nätverk.

Vår passion för innovation innebär ett löfte till dig som kund om att vi alltid söker nytänkande, smartare och bättre lösningar på gamla problem – såväl inom kommunikation som inom projekt och konsultarbeten för hållbar platsutveckling. Kort sagt; mer innovation för starkare relationer till ert varumärke, era erbjudanden – eller er plats!

Respons & effekt

”Thanks a lot for arranging this interesting and valuable event!
Congratulations to the high ratings – I agree totally – it was really excellent and of best quality.”
CIO Citymail Elisabeth Stjernstoft
97,8 % ”bra” eller ”mycket bra”.
Uppmätt deltagarrespons från beslutsfattarmålgrupp på HP´s stora Pole Position Day.
”Stort tack för en väl genomförd bolagstämma och en härlig festmiddag på kvällen!”
respons Praktikertjänst bolagstämma
”Återigen toppbetyg från våra gäster – 3,45 i genomsnittligt helhetsomdöme på en skala från 1 – 4 där 4 motsvarar mycket bra”
sammanfattning från beställare på EDS.
95,6 % ansåg kunskapsdagen vara ”well spent time”
Uppmätt från deltagare på HP´s PPD -event
”Det blev riktigt lyckat och folk verkade mycket nöjda med evenemanget….och så blev det en blänkare i ABC Nytt som god PR…”
beställarrepresentant, Fortum Stockholm
”Än engång en stor framgång. Både dagen och kvällen var mycket uppskattade av de närvarande. Vi har enbart fått positiv respons…”
VD, BB Stockholm AB

Communication & meetings

Långt mer än tio års spännande och fantastiska kommunikations- och eventuppdrag för bolag, myndigheter och destinationer har givit massor av feedback från våra beställare, deras kunder och andra deltagare i events – och därtill åtskilliga uppmätta nöjdhetstal och effektsiffror som vi är en smula stolta över.

Hållbar platsutveckling

Och feedbacken är minst lika viktig från alla våra kunduppdrag och projektaktiviteter inom platsutveckling och uppdrag inom besöksnäringen runt om i landet. Inspirerande och utvecklande!

”En skarp och nytänkande rapport som nu ger resultat i form av större satsningar mot verklig och konkret destinationsutveckling”
Beställare av förstudie för destinationsutveckling, Norrbotten.
5,25 på 6-gradig skala
Av Conductive AB uppmätt respons från strategisk varumärkesworkshop i Stockholm, för näringslivschefer, turistchefer och ledare ifrån besöksnäringen.
”Workshopen var värd hela resan”
Annika Myhr, näringslivsutvecklare Härjedalens kommun
”Deltagarna gick verkligen igång och blev aktiva och engagerade tack var hög kreativ nivå – och lagom kryddat med humor”
Lina Lif, tourism developer Jämtland Härjedalen Turism
”Stark analys och tydlig strategi med kopplingar till allt från lokal, regional till nationell och internationell nivå.”
Rigmor S. verksamhetsledare, destinationsutvecklingsrapport, södra Skåne
”Bra kopplingar mellan varumärkesinsikten, affärs- och produktutvecklingen. Det skapade verkligen en aha-känsla bland entreprenörerna.”
Per Palage, turismutvecklare Bergs kommun
”Place branding och hållbar platsutveckling hand i hand med sikte på internationell marknad. Oerhört spännande!”
Magnus Sylvén, beställarrepresentant projekt Greater Laponia, destinationsutveckling och place branding
”Intensivt och inspirerande! Bra perspektiv med både storstadsnära grönstrukturer och kopplingarna till besöksnäringen i vår skärgård och vårt flerdimensionella varumärke”
Magnus Wegler, ansvarig för besöksnäringsfrågor Haninge kommun, inspirationsföreläsning
”Bra aktivitet, bra diskussioner om resmålsutveckling, attraktionskraft och exportmognad”
Claes Fahlgren verksamhetsledare LEADER Västra Skaraborg, kompetensutvecklingsinsats