Ovanåker väljer theLoop

theLoop har fått uppdraget att bistå Ovanåkers kommun med utarbetandet av en besöksnäringsstrategi. Viktiga delar av målbilden är bl a att skapa tydliga kopplingar och synergier mot näringslivet i stort – industri, handel mm – och att formulera prioriteringar som skapa långsiktig, hållbar tillväxt inom besöksnäringen. Ett viktigt delmål är att kraftsamla mot åtgärder för

Läs mer

Hög tid att söka LONA-bidrag för besöksnäring och friluftsliv

Nu är det hög tid att söka LONA-bidrag – vi berättar gärna hur det kan stödja era strävanden inom hållbar markplanering, besöksnäring och friluftsliv. LONA är en sen många år väl etablerad möjlighet att via Länsstyrelsen söka medel för projekt med inriktning mot naturvård, friluftsliv och besöksnäring – och med utmärkta möjligheter att koppla dessa perspektiv

Läs mer

Från Järfälla till Jokkmokk – hållbar tillväxt!

Robert Bernhardsson, kommunalråd i Jokkmokk Hållbar platsutveckling och hållbar tillväxt står högt på agendan i snart sagt varje kommun och region. Men hur skiljer sig fokus och utmaningar i olika delar av landet? Vi gjorde några nedslag för att ta tempen på hållbar platsutveckling. ”För Järfälla är samverkan mellan alla aktörer som kan bidra till

Läs mer

Besöksnäringen i översiktsplaneringen – Kiruna går före.

theLoop fick av destinationsorganisationen Kiruna Lappland Ekonomisk Förening uppdraget att utarbeta ett tematiskt underlag för besöksnäringen – ett viktigt sektorsunderlag till Kiruna kommuns arbete med Översiktsplanen, eftersom besöksnäringen är en prioriterad näring i Kiruna. Ny metodik, GIS-kartor och fokus på långsiktig hållbarhet. Arbetet med att ta fram besöksnäringens tematiska underlag för Kirunas översiktsplanering har utförts

Läs mer

KRAV väljer theLoop

För andra året i följd har vi förtroendet att forma och genomföra KRAV´s årliga Marknadsseminarium – en relationsbyggande kunskapsdag med given fokus på hållbarhet och kvalitet inom mat, måltid och livsmedelsförädling. Vi ser fram mot ännu en spännande och interaktiv kunskapsdag med ännu fler deltagande såväl live som online! Info om våra tjänster inom seminarier,

Läs mer

strategi för Kiruna

theLoop är har fått det spännande uppdraget att  medverka till masterplanen  för destination Kiruna in Swedish Lapland. Som viktigt slutdokument för projekt HDU, Hållbar Destinationsutveckling, med finansiering från Tillväxtverket, är fokusen mot hållbar tillväxt tydlig. Nationell nivå, intressant och angeläget! Mer info om vår metod för strategiarbete? (Hör gärna av dig)

Läs mer

Kiruna mot hållbar destinationsutveckling

TheLoop genomför nu research och analys för att utarbeta ett modernt planeringsunderlag för besöksnäringen i Kiruna kommun – landets till ytan största kommun, och en spännande, offensiv destination med höga hållbarhetsambitioner. Uppdragsgivare är Destination Kiruna Lapland, KLEF, och mottagare av rapporten med tillhörande GIS-karta är Kiruna kommun där materialen bildar underlag för kompletteringar till kommunens

Läs mer