Kiruna mot hållbar destinationsutveckling

TheLoop genomför nu research och analys för att utarbeta ett modernt planeringsunderlag för besöksnäringen i Kiruna kommun – landets till ytan största kommun, och en spännande, offensiv destination med höga hållbarhetsambitioner. Uppdragsgivare är Destination Kiruna Lapland, KLEF, och mottagare av rapporten med tillhörande GIS-karta är Kiruna kommun där materialen bildar underlag för kompletteringar till kommunens översiktsplan.

Med nya analys- och presentationsmetoder samt en grundlig intressentdialog med besöksnäringens företag, samebyar m fl är målet att rapporten ska bilda ett tydligt stöd för Kiruna Laplands arbete med HDU; Hållbar Destinationsutveckling, med finansiering från bl a Tillväxtverket.

Kiruna kommuns besöksnäring expanderar och förändras – och i en stad som därutöver kommer att genomgå en total förändring genom den välbekanta stadsflytten sätts besöksnäringen in i ett viktigt sammanhang där målen bl a är möjlig expansion, höjd kvalitet, bättre interaktion med renskötsel och ökad attraktionskraft. Den nya, innovativa markplaneringen blir här ett av alla viktiga redskap för framgång i de högt ställda ambitionerna för ett av landets hetaste destinationer.

Skicka kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *