Hög tid att söka LONA-bidrag för besöksnäring och friluftsliv

Nu är det hög tid att söka LONA-bidrag – vi berättar gärna hur det kan stödja era strävanden inom hållbar markplanering, besöksnäring och friluftsliv. LONA är en sen många år väl etablerad möjlighet att via Länsstyrelsen söka medel för projekt med inriktning mot naturvård, friluftsliv och besöksnäring – och med utmärkta möjligheter att koppla dessa perspektiv för att t ex skapa nya, hållbarhetsinriktade planeringsunderlag såsom grönstrukturplaner eller planeringsunderlag för friluftsliv och turism.

På theLoop är vi väl förtrogna med möjligheter och ansökningsförfarandet – välkommen att höra av dig! (kontakt)

Skicka kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *