Från Järfälla till Jokkmokk – hållbar tillväxt!

Robert Bernhardsson

Robert Bernhardsson, kommunalråd i Jokkmokk

Hållbar platsutveckling och hållbar tillväxt står högt på agendan i snart sagt varje kommun och region. Men hur skiljer sig fokus och utmaningar i olika delar av landet? Vi gjorde några nedslag för att ta tempen på hållbar platsutveckling.

”För Järfälla är samverkan mellan alla aktörer som kan bidra till den levande och hållbara, växande staden en nyckelfaktor” säger Emelie Grind, Samhällsbyggnadsdirektör på Järfälla kommun. Med den nu pågående exploateringen och skapandet av nya Barkarbystaden med 18 000 nya bostäder, ny T-bana och ny järnvägsstation skapas en helt ny stad – och knutpunkten Stockholm Väst.

”Vi ser kommunen mer i en roll att sätta ramarna och att jobba med de långsiktiga målbilderna – och att vi sen vill agera som en positiv och aktiv facilitator för alla de privata aktörer och medborgare som vill engagera sig och göra sin del i den nya helheten. Av stor vikt är naturligtvis planering och nyttjande av närnaturen där vi vill se tydliga gränser mellan stad och natur med intressanta ingångar och bra möjligheter för olika aktörer och initiativ som kan bidra till att erbjuda upplevelser för olika nyttjare och målgrupper. Här blir det bl a viktigt med ändamålsenliga reservatsbestämmelser anpassade efter sociala och upplevelseorienterade dimensioner. Så både en bred medverkan i utvecklingen och en god markplanering för ny stad, utveckling av befintlig bebyggelse och skydd av natur är viktiga hörnpelare i vårt planeringsperspektiv” avslutar Emelie Grind.

Även i Jokkmokks kommun, nästan hundra mil norrut, är hållbar tillväxt i fokus. Kommunalrådet Robert Bernhardsson har en tydlig målbild:

”För oss finns det flera viktiga bitar som måste samspela. Dels arbetar vi för att bygga en tydlig och relevant vision för framtiden, men sen finns flera centrala faktorer. Dels att vi behöver se och ta vara på möjligheterna i alla näringar – och hur de kan stötta varandra; industri, skogsbruk, rennäring och naturligtvis besöksnäringen som blir allt viktigare. Vi ska nå ett tydligare förfogande över markresursen – viktigt för oss som har stora arealer som Nationalparker och annan skyddat natur. För mig är det självklart att de resurserna skall öka inkomsterna och bidra till nya jobb i Jokkmokks-regionen.”

Sammantaget ser utvecklingen inom tillväxt med tydligt hållbarhetsperspektiv ut att vinna alltmer terräng runt om i landet.

”Det vi ser är gemensamt nästan oberoende av var man befinner sig är ett allt större intresse för nya metoder och koncept som verkligen kan leda mot tillväxt – och samtidigt säkra hållbarhetsperspektivet. Mycket handlar om de lokala utvecklingsprocesserna byggda på starka intressentdialoger med verkligt kreativ interaktion – men det finns även ett stort intresse för våra nya metoder inom t ex markplanering för turism och friluftsliv. Och från storstadskommuner märker vi ett ökat intresse för nya koncept som skapar ännu mer attraktion i gränslandet mellan stad och vild natur, nya grepp för kopplingar mellan de kommersiella upplevelseaktörerna, ny outdoor, spännande eco adventure – och det traditionella friluftslivet. Det känns som att det händer mycket nu och att det finns en större öppenhet för nya grepp.” säger Ulf Lovén, strateg på theLoop.

Intresserad av nya koncept och lösningar för hållbar tillväxt? Hör av dig.

Skicka kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *