KRAV väljer theLoop

För andra året i följd har vi förtroendet att forma och genomföra KRAV´s årliga Marknadsseminarium – en relationsbyggande kunskapsdag med given fokus på hållbarhet och kvalitet inom mat, måltid och livsmedelsförädling. Vi ser fram mot ännu en spännande och interaktiv kunskapsdag med ännu fler deltagande såväl live som online! Info om våra tjänster inom seminarier,

Läs mer

strategi för Kiruna

theLoop är har fått det spännande uppdraget att  medverka till masterplanen  för destination Kiruna in Swedish Lapland. Som viktigt slutdokument för projekt HDU, Hållbar Destinationsutveckling, med finansiering från Tillväxtverket, är fokusen mot hållbar tillväxt tydlig. Nationell nivå, intressant och angeläget! Mer info om vår metod för strategiarbete? (Hör gärna av dig)

Läs mer