Ovanåker väljer theLoop

theLoop har fått uppdraget att bistå Ovanåkers kommun med utarbetandet av en besöksnäringsstrategi. Viktiga delar av målbilden är bl a att skapa tydliga kopplingar och synergier mot näringslivet i stort – industri, handel mm – och att formulera prioriteringar som...